PROGRAMMA TROFEI WHEELUP MES ROUND 1 A FRANCIACORTA